12. október 2017 (štvrtok)

08:00 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 09:15 otvorenie a úvodné pozdravy
09:15 – 09:45 predstavenie prednášajúcich
09:45 – 10:45 Daniel Arasa: Podnety pre inštitucionálnu komunikáciu cirkvi vo svetle Evangelii Gaudium
10:45 – 11:00 prestávka
11:00 – 11:45 Tomasz Dostatni: Kázanie evanjelia na internete
11:45 – 12:30 Libor Všetula: Video – zlatá cesta do duše mladého člověka
12:30 – 13:00 diskusia
13:00 – obed
15:00 – 17:30 workshopy:

18:00 svätá omša
19:15 recepcia pre účastníkov konferencie

13. október (piatok)

09:30 – 10:30 Daniel Arasa: Reflexie nad ľudskou a intelektuálnou formáciou cirkevného komunikátora v digitálnom priestore
10:30 – 10:45 prestávka
10:45 – 11:30 Juraj Holdoš: Hranice pri využívaní digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu
11:30 – 12:15 Viera Kačinová: Výzvy digitálnej komunikácie
12:15 – 12:45 diskusia
12:45 ukončenie konferencie
13:00 obed

plagát